نوشته‌ها

پیدا کردن NaN در ماتریس با متلب

پیدا کردن NaN در ماتریس با متلب

پیدا کردن NaN در ماتریس با متلب

در این پست قصد داریم NaN ها را در ماتریس پیدا کنیم.

سپس بجای NaN مقدار دلخواه را جایگزین کنیم.

NaN به معنی Not a Number است. یعنی عددی در آن سلول وجود ندارد.

فرقی نمیکند ماتریس با چه ابعادی داریم. برای پیدا کردن NaN و مختصات آن در متلب از دستور زیر استفاده می کنیم

[row, col] = find(isnan(YourMatrix));

بجای YourMatrix نام ماتریس مورد نظر را قرار می دهیم.

جایگزین کردن عدد به جای NaN

مثلا قصد داریم بجای NaN عدد 0 را جایگزین کنیم. به صورت زیر عمل می کنیم:

YourMatrix(row,col)=0;

با این دستور به هر تعداد NaN در ماتریس وجود داشته باشد با عدد دلخواه مان جایگزین می شود.